Potvrzení pozadí
Potvrzení pozadí

Už vám bylo 18 let

Pro vstup na stránky musíte být starší 18 let.

Ano Ne

Have you been 18 years old

To enter our site you must be over 18 years of age.

Yes No

Вам уже было 18

Вы должны быть старше 18 лет, чтобы войти на сайт

да нет
Zpět na výpis

SOUTĚŽ "Dej si Rebel v plechu" v pardubickém Letním kině

 

soutež dej si rebel v plechu

Po celé léto budou v Pardubickém letním kině promítány divácky úspěšné filmy posledních let. Současně poběží i naše soutěž DEJ SI REBEL V PLECHU. Soutěžící tak bude mít nejen vstup zdarma, ale i pití ZDARMA.

 

Za 5 pivních víček Rebel, z jakéhokoli lahvového piva Rebel, dostaneš v prodejním stánku s pivem jednu z našich plechovek Rebel. Prostě PLECH za PLECH :-).

 

Vybírat můžeš ze 4 druhů plechovek, alko i nealko varianty.

 • Žlutá: Rebel XI – jedenáctka pro ty, kteří se umí bavit
 • Růžová: Rebelka – lehký nápoj z piva s příchutí grep a citron
 • Modrá: Rebel 0.0 – nealko pivo
 • Zelená: Rebel 0.0 Citrus – míchaný nápoj z nealko piva

 

Kde koupíš lahvového Rebela v Pardubicích?

 • 3x Albert - J. Zajíce 717, Palackého třída 2748, Poděbradská 297
 • Billa - Pražská 530
 • Globus - Poděbradská 293
 • JIP cash & carry - Hradišťská 407

 

Soutěž probíhá v promítací dny pardubického Letního kina od 1. 7. do 4. 9. 2022.

 

Kde najdeš areál Letního kina v Pardubicích?

 • Na pravém břehu Labe, nedaleko mostu Pavla Wonky.
 • GPS: 50°02'31.1"N 15°45'58.2"E

 

  

 

 

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE " DEJ SI REBEL V PLECHU"

 

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR: 

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s.., se sídlem Dobrovského 2027, IČ: 609 17 628, DIČ: CZ609 17 628 (dále jen „organizátor “ nebo “správce” – pro oblast ochrany osobních údajů).

2. NÁZEV SOUTĚŽE DEJ SI REBEL V PLECHU“ (dále jen „soutěž “).                

3. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:   

Soutěž trvá od 1. 7. 2022, 00.00.01 hod. do 4. 9. 2022 23.59.59 hod. včetně (dále jen „soutěžní čas “).

4. MÍSTO SOUTĚŽE:  

Soutěž probíhá v promítací dny v areálu letního kina v Pardubicích, v prodejních stáncích nabízejících pivo organizátora soutěže.

5. PODMÍNKY ÚČASTI:  

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let nejpozději v den své registrace do soutěže (dále jen „účastník“, „soutěžící“ nebo jen “subjekt” – pro oblast ochrany osobních údajů). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k pořadateli, jakož i osoby blízké (ve smyslu ust. § 22 odst. 1 občanského zákoníku) k těmto osobám. Používáme-li v těchto pravidlech označení účastník nebo soutěžící v jednotném nebo množném čísle, vztahuje se toto označení jak na mužské, tak ženské účastníky soutěže.

6. ÚČAST V SOUTĚŽI:  

a)      Spotřebitel se může zapojit do soutěže tak, že v době jejího trvání přinese v promítací dny do areálu letního kina v Pardubicích pět kusů víček z pivních lahví organizátora. V prodejním stánku s pivem organizátora za ně spotřebitel obdrží jedno plechovkové pivo organizátora.

b)     Víčkem z lahvového piva Rebel se rozumí korunkový uzávěr s logem Rebel na horní straně.

c)      1 soutěžící se může do soutěže zapojit libovolněkrát.

7. VÝHRY:  

Do soutěže byly věnovány následující výhry:

 • Plechovkové pivo Rebel IX 0,5 l
 • Plechovkové pivo Rebel Nealko 0,5 l
 • Plechovkové pivo Rebelka 0,5 l
 • Plechovkové pivo Rebel Citrus 0,5 l

Celkově se soutěží 2 000 ks plechovek organizátora. V případě vyčerpání zásob soutěž končí.

8. URČENÍ VÝHERCŮ:  

Výhercem soutěže se stane účastník, který donese v promítací den do areálu pardubického letního kina 5ks platných víček z pivních lahví organizátora a předá je obsluze ve stánku s občerstvením.

9. PŘEDÁNÍ VÝHER:   

Předání výhry zajistí obsluha ve stánku s občerstvením v areálu pardubického letního kina bezodkladně po předání 5ks soutěžních víček. Výherce si ve stánku může vybrat libovolné plechovkové  pivo organizátora. Přehled je uveden v bodě č. 7 těchto pravidel.

V případě, že vybrané plechovkové pivo nebude v daný k dispozici, musí si výherce zvolit jiné plechovkové pivo organizátora.

Pokud výherce nesplní podmínky soutěže, výhra mu nebude předána.

10. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

a)      Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než

ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Organizátor neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace. 

b)     Soutěžící také bere na vědomí, že pokud dojde v souvislosti s předáním výhry k mimořádné a neodvratitelné překážce vzniklé nezávisle na vůli pořadatele, kvůli které nebude možné zajistit předání a/nebo uskutečnění výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry nebo náhradní finanční plnění. Mezi takové překážky patří například působení přírodních živlů, pandemie, nenadálá změna bezpečnostní situace atd. 

c)      Výhra není právně vymahatelná. Daň z výher uhradí organizátor. 

 d)     Nepřevzatá výhra propadá organizátorovi. Organizátor neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zaslání výherci poštou či jinak. 

e)     Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro soutěžící, ani za poškození a škody na počítačovém vybavení účastníka a dalších osob v souvislosti s účastí v soutěži či se stahováním materiálů v rámci této soutěže, organizátor neodpovídá. 

 f)       O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkající se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo organizátora ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu organizátora a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže.

 Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry, k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce, vzniklé nezávisle na vůli organizátora (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd. 

 g)     Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. 

h)     Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže https://www.hbrebel.cz/souteze, jakož i v sídle organizátora. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná. Dotazy ohledně soutěže je možné zasílat na soutěžní e-mail: soutez%z%hbrebel.cz

i)       Případné vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher. 

  

V Havlíčkově Brodě dne 17. 6. 2022